Tjenester

Organisasjonsutvikling // HR

Tilbud tilpasses alltid hver kunde etter en innledende kartleggingssamtale om forventninger og behov. 


Jeg har oppdrag av ulik størrelse hos min kunder, noen få eksempler er:


  • Etablere "grunnmur" for personalpolitikk og HR (interne og eksterne krav og rutiner)
  • Opprette prosess for verdiskapende medarbeiderutvikling og kompetansekartlegging via Motivati Digitale Lederverktøy
  • Lederstøtte og strategisk organisasjonsutvikling
  • Fasilitere workshop/samlinger der strategi, verdier og mål skal tydeliggjøres og forankres i hele organisasjonenGode prestasjoner handler om kommunikasjon, tillit, solid ledelse og forventningsavklaringer. Og en dose struktur.

Foredrag // WorkshopJeg holder foredrag og workshoper på forespørsel, og brenner særlig for temaet stress og hvordan vi kan bruke kollegastøtte og internkommunikasjon for å minske stresset i vår organisasjon.


Foredrag


- stressmestring i organisasjoner (for allmøter, proaktiv sykefraværsoppfølging, lederutvikling)


- stressmestring for medlemsmøter i lag og foreninger, cafégjester eller foreldremøterWorkshop

Jeg fasiliterer og skreddersyr innhold til samling med ditt team ut i fra dine behov.


Skal strategiplanen revitaliseres? Eller formidles til alle ansatte? Er det på tide å ha noen timer med fokus på kommunikasjon og samspill? Har alle en klar og samstemt forståelse av verdiene våre? Når hadde dere det skikkelig gøy sammen mens dere lærte noe nytt?


Med en workshop for dine ansatte, vil du oppleve økt engasjement og dialog, samt at dere bygger en felles kultur for videre trivsel og produktivitet. JTI typeforståelse er også populært hos mine kunder for å fremme teamforståelse og kommunikasjon.Felles for både mine foredrag og mine workshoper er at jeg ønsker å fremmer læring, dialog og refleksjon.

Sparringspartner // En-til-en oppfølging


Jeg arbeider med enkeltindivider i samtaler for personlig utvikling. I arbeidet bruker vi metoder og verktøy tilpasset dine behov.


 Å ha en sparringspartner som kan lytte, gi tilbakemelding og stille spørsmål til din sannhet hjelper deg å ta bedre beslutninger, holde fokus og senke skuldrene i en krevende hverdag. Målsetningen jan være å støtte, utfordre, inspirere eller løfte deg.Når du velger å utvikle deg og bli en bedre leder, blir dine kolleger også bedre. Er det ikke rart?
Copyright @ All Rights Reserved


Handlingsmot er et helt nytt ord... 


... og ordet reflekterer måten jeg jobber med mine kunder. Jeg ønsker å bidra til istandsetting av mennesker med et lederskap basert på bevissthet om egne verdier og handling i tråd med disse.

Kontakt meg:


Email: post (a) handlingsmot.no


Mobil:  40 20 13 56