Hjem



UTVIKLING I

ORGANISASJONER 

OM HANDLINGSMOT



Handlingsmot ble startet i 2015 og har siden da jobbet med mange spennende kunder.

Målsetningen er alltid å være med å forvalte de menneskelige ressursene - å få det beste ut av hvert enkelt menneske og team gjennom tydelig kommunikasjon, kartlegging av individuell motivasjon, refleksjon og gode relasjoner. 

Organisasjonsutvikling


Gode prestasjoner handler om god struktur og rutiner.


Og det handler om kommunikasjon, tillit, solid ledelse, relasjoner, forventningsavklaringer samt å benytte teknologi for å fremme utvikling.

Foredrag / Workshop


Jeg holder foredrag og workshoper på forespørsel, og brenner særlig for stress i organisasjoner.


Felles for disse er at jeg ønsker å fremmer læring, dialog og refleksjon.

Sparringspartner


Ditt lederskap og din utvikling er avhenging av tilbakemeldinger og fokus. 


Når du blir en bedre leder blir dine kolleger bedre i sitt arbeid.

ULIKE ARBEIDS PROSESSER

 

 

Basert på kundens behov utarbeider jeg et tilbud på min leveranse for å imøtekomme kunden målsetninger.

Det kan dreie seg om lederskap, personalpolitikk, kommunikasjon, medarbeiderskap m.m.


Felles for alle arbeidsprosesser er å gjøre organisasjonen eller enkeltindivid robust og i stand til å bruke sitt fulle potensiale. 

 

Sparringspartner

 Å snakke og tenke gjennom beslutninger. Gjennom aktiv utprøving og prospektiv læring utvikler vi ditt lederskap.

Workshop

Aktiv innvolvering av alle ansatte gir verdifull informasjon og data til beslutningstakerer, og er sentralt for å oppnå endring og utvikling. 


JTI - typekartlegging

Med JTI blir du kjent med deg selv og teamets preferanser. JTI gir økt selvinnsikt og du blir bedre på å kommunisere og også mer tålmodig. 

Motivati digitalt lederverktøy

Jeg er forhandler av Motivati lederverktøy som gir leder og medarbeider konkrete og individuelle utgangspunkt for utviklende samtaler.


HVORDAN KAN JEG BISTÅ?



Vi har alle ulike egenskaper og styrker. En av mine styrker er at jeg raskt trekker ut de store linjene og essensen i komplekse problemstillinger som handler om menneskene i teamet.


Ved å benytte min kompetanse vil du tilføre verdi til din organisasjon, men også til din egen personlige utvikling. Dette skyldes at jeg alltid deler raust av min erfaring og kompetanse, samt at jeg kommuniserer på en tydelig, ikke-dømmende og utviklende måte som gjør at mine kunder opplever meg som enkel å forholde meg til, at de føler seg vel i mitt nærvær, men at de også får krevende spørsmål som fører til ettertanke og bevisstgjøring, og i neste steg utvikling.

HVA SIER MINE KUNDER?

 

 

"Silje har et engasjement/kompetanse og folkelighet som gjør at hun skaper en forpliktelse og engasjement hos hver enkelt som deltar. Det er inspirerende å jobbe som en gruppe for å danne konkrete mål og aksjoner, og Silje er god på å stille de rette spørsmålene, utfordre og få oss til å lande konkrete tiltak for å få til en endring.



Vi er fornøyde med at hun skreddersyr et opplegg til vår bedrift, noe som gjør at våre behov og ønsker blir ivaretatt. Vi sitter igjen med en fremoverlent og motivert gjeng som føler seg sett og inkludert. Vi vil ha et kontinuerlig engasjement med Silje for å oppdatere og jobbe videre med strategiplanen som vi utformet."

.

 

 

 

General Manager Arve Martinsen, Pipetech International

KONTAKT // AKTUELLE TEMA



Her kan du sende meg en melding for å komme i kontakt.


Med ujevne mellomrom sender jeg ut en epost som inneholder mine refleksjoner omkring arbeidet jeg gjør. Samtidig blir du en av de første som mottar informasjon om kurs, åpne foredrag og workshoper. 

Vil du motta mine nyhetsbrev så meld deg på her.

 
 
 
 

Copyright @ All Rights Reserved


Handlingsmot er et helt nytt ord... 


... og ordet reflekterer måten jeg jobber med mine kunder. Jeg ønsker å bidra til istandsetting av mennesker med et lederskap basert på bevissthet om egne verdier og handling i tråd med disse.

Kontakt meg:


Email: post (a) handlingsmot.no


Mobil:  40 20 13 56