Aktuelt

RAKK DU ALT DU PLANLA IDAG?


God selvledelse gir bedre prestasjoner. I dette foredraget får du verktøy og kunnskap for å måle stressnivå og bli kjent med symptomer før stresset innhenter deg eller dine kolleger.


Du settes i stand til å møte eget eller andres stress, og gjøre en endring. Hvem bærer egentlig ansvaret for at medarbeideren eller du selv ikke møter veggen?Foredraget ble laget til fagorganisasjonen Lederne, desember 2018

WORKSHOPER

Strategi - hvordan kan jeg bidra til å nå bedriftens mål?

Stressmestring - en praktisk og teoretisk tilnærming til hvordan håndtere stress i arbeidshverdagen

JTI & kommunikasjon - gjennom individuelle typerapporter og praktiske øvelser med fokus på å bedre kommunikasjon og forståelse mellom ansatte og team.


 
 
 
 

JOBBSØK

Det finnes utallige kurs og foredrag for deg som er jobbsøker som handler om CV skriving og LinkedIn profiler.


Jeg fokuserer på hvordan du kan holde deg mentalt sterk til å klare det som er en av de mest krevende prosessene du vil stå i. 

Her vil du få øvelser og tips, og ikke minst en tro på deg selv og egne evner. 

Copyright @ All Rights Reserved


Handlingsmot er et helt nytt ord... 


... og ordet reflekterer måten jeg jobber med mine kunder. Jeg ønsker å bidra til istandsetting av mennesker med et lederskap basert på bevissthet om egne verdier og handling i tråd med disse.

Kontakt meg:


Email: post (a) handlingsmot.no


Mobil:  40 20 13 56